Roxane Rakic
Psycholoog

 

Binnen de psychotherapie zijn verschillende stromingen en manieren van aanpak. Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) en EMDR  pas ik het meeste toe. CGT is wetenschappelijk bewezen één van de meest werkzame therapieën binnen de psychotherapie.
Kenmerkend: structuur, actieve deelname met veel eigen inbreng, opdrachten/oefeningen/spelsimulaties. Afgestemd op uw situatie. Afhankelijk van de hulpvraag maak ik ook gebruik van EMDR en elementen uit de schematherapie.

EMDR is aangewezen indien sprake is van enkel of complex psychotrauma. Onder trauma verstaan we in de psychologie: Tenminste eenmalig is een persoon iets levensbedreigends overkomen (vb mishandeling, verkrachting, fysiek geweld, overval, ongeval) en/of  iemand heeft noodzakelijke basisbehoeften om zich als mens te kunnen ontwikkelen, moeten ontberen (vb aandacht, erkenning, waardering, psycho-sociale veiligheid, fysieke veiligheid, vertrouwen, geborgenheid, respect).

EMDR is wetenschappelijk bewezen een zeer effectieve vorm van psychotherapie.

Zie hiervoor www.emdr-belgium.be  of www.emdr.nl

 

Stappen in het proces:

Bijeenkomst 1:

 • Intake: klachten, achtergrond, in standhoudende factoren, gezonde en krachtige kant, leerwensen, procedure, werkwijze.
 • Eventueel: afname vragenlijsten.

Bijeenkomst 2:

 • Schematische weergave op het whiteboard van de probleemanalyse.
 • Besluiten hoe we het gaan aanpakken a.d.h.v een behandelstappenplan.

Bijeenkomst 3 en verder:

 • verschillende ­opdrach­ten om in te vullen en in eigen tijd te maken
 • niet effectieve denkpatronen aanpakken
 • aanleren en oefenen van nieuw gedrag door onder andere imaginatie en spelsimulaties

Lokatie:
Senses Praktijkhuis, Mortsel, België
www.sensespraktijkhuis.be

 

Methoden en technieken

 

 • IBSR: Inquiery Based Stress Reduction (The Work ©, Byron Katie)
 • Protocol gedragstherapie (vnl bij dwangstoornissen).
 • Schematherapie
 • EMDR

 

Communicatie modellen:

 • Roos van Leary
 • Geweldloze communicatie©